De tijden Past & Perfect Simple & Continuous

(1)do / talk (2) did / talked (3) done / talked


Past Simple

+ (2) -------------------------------- I did / I talked
? did + (1) ------------------------- Did you do / did you talk?
- didn’t + (1) ---------------------- I didn’t do / I didn’t talk

We gebruiken de Past Simple als iets in het verleden gebeurd is.
Signaalwoorden: last (night), yesterday, in 1980,ago, enz

Pete broke a window last night
I spent all my childhood in Scotland

Past Continuous
Was/were + (1)ing -------------------He was talking / They were doing

We gebruiken de Past Continuous om aan te geven dat iets in het verleden aan de gang was Vaak wordt deze tijd ook gebruikt om te zeggen dat iets gebeurde (a) terwijl iets anders aan de gang (b) was.

What were you doing at eight o’clock yesterday evening?
As I was walking (b) down the road I saw (a) Bill
The phone rang (a) while I was having (b) dinner)

Present perfect simple
have/has + (3) -------------He has talked / They have done

We gebruiken de present perfect simple om te zeggen dat iets van het verleden op de een of andere manier verbonden is met het heden.
We onderscheiden twee situaties :
1 Iets is in het verleden gebeurd, maar het resultaat is nu nog zichtbaar of merkbaar. Vaak kun je dan ook een ander zinnetje gebruiken

handeling is voorbij ----------------------------------------- resultaat
I have broken my leg.-----------------------------------------(=My leg is broken now.)
Have you read the Bible?----------------------------------- (=Do you know the Bible?)
Somebody has shot the manager. -------------------------- (=The manager is dead.)

2 Een gebeurtenis of toestand is in het verleden begonnen en duurt nu nog voort.
Signaalwoorden: since / already / just / yet/ ever.

I haven't seen Peter since Christmas.
I've written six letters since lunch time.
How often have you been in love in your life?
How long have you been here? (Hoe lang ben je hier al?)
I've known him since 1960 (Ik ken hem al sinds 1960)
I have just seen him
Have you ever heard such nonsense?
Have you finished yet?
What? Have you finished already?
I have already finished three letters.

Present perfect continuous
have/has + been + (1)ing He has been talking / They have been doing

Te vergelijken met present perfect simple, maar nu willen we benadrukken dat de handeling al de hele tijd bezig is

I ‘ve been working all day
It’s been raining all week
“You look hot!” “I’ve been running.”
Have you been waiting long?

De Past en Perfect zijn voor Nederlanders lastig, omdat wij de voltooide en onvoltooide tijd heel anders gebruiken
Voor de Present Perfect gebruiken we vaak de ott en voor de Past de vtt:
I have been in hospital for two weeks now: Ik lig nu al twee weken in het ziekenhuis
I was in hospital for two weeks last year : Ik heb vorig jaar twee weken in het ziekenhuis gelegen

Past perfect simple
had + (3) He had talked

We gebruiken de past perfect om "terug te gaan" naar een "tweede verleden". Als we het al over (a)het verleden hebben gebruiken we (b)de past perfect om te praten over dingen (b1)die al eerder gebeurd waren op het moment waarover we het hebben of (b2)die voortduren tot dat moment
-I (a)realized that we (b1)had met before. Ik besefte dat wij elkaar al eens eerder waren tegengekomen. Het elkaar tegenkomen vond plaats vóór het beseffen.
-I (a)got to the party late. When I (a)arrived, Lucy (b1)had already gone home. Ik was laat op het feestje. Toen ik aankwam was Lucy al naar huis. Het naar huis gaan vond plaats vóór mijn aankomst.
-He (a)said he (b2)had lived there since he was ten. Het wonen overbrugt de periode vanaf zijn tiende levensjaar tot het moment waarop hij dat zegt.

Vergelijk: He (a)said he (b2)had lived there since he was ten. (Hij zei dat hij daar al woonde vanaf zijn tiende)|
Zijn letterlijke woorden luidden: "I have lived here since I was ten". ( "Ik woon hier al vanaf mijn tiende")

He (a)said he (b1)had lived there from 1990 to 2000. (Hij zei dat hij daar van 1990 tot 2000 had gewoond)
Zijn letterlijke woorden luidden: "I lived there from 1990 to 2000". ( "Ik heb daar van 1990 tot 2000 gewoond ")

Om een tijdenschema te zien voor het gebruik van alle tijden klik hier (nieuw venster)